Plannaam: Rohof - Goossenmaat
IMRO-idn: NL.IMRO.0141.BP00042-0401
Type Plan: gemeentelijke overheid/bestemmingsplan
Status: Vastgesteld

 • Toelichting
 • Regels
 • Hoofdstuk 1 Inleidende regels
 • Artikel 1 Begrippen
 • Artikel 2 Wijze van meten
 • Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels
 • Artikel 3 Bedrijf
 • Artikel 4 Cultuur en ontspanning
 • Artikel 5 Detailhandel
 • Artikel 6 Dienstverlening
 • Artikel 7 Gemengd - 1
 • Artikel 8 Gemengd - 2
 • Artikel 9 Gemengd - 3
 • Artikel 10 Gemengd - 4
 • Artikel 11 Gemengd - 5
 • Artikel 12 Groen
 • Artikel 13 Maatschappelijk - 1
 • Artikel 14 Maatschappelijk - 2
 • Artikel 15 Maatschappelijk - 3
 • Artikel 16 Maatschappelijk - 4
 • Artikel 17 Sport
 • Artikel 18 Tuin - 1
 • Artikel 19 Tuin - 2
 • Artikel 20 Verkeer
 • Artikel 21 Verkeer - Railverkeer
 • Artikel 22 Water
 • Artikel 23 Wonen
 • Artikel 24 Wonen - Garageboxen
 • Artikel 25 Wonen - Gestapeld wonen
 • Artikel 26 Leiding - Riool
 • Artikel 27 Leiding - Water
 • Artikel 28 Waarde - Archeologische verwachting hoog
 • Artikel 29 Waarde - Archeologische verwachting middelhoog
 • Artikel 30 Waarde - Beschermd stads- en dorpsgezicht
 • Artikel 31 Waarde - Waardevolle bomen
 • Hoofdstuk 3 Algemene regels
 • Artikel 32 Anti-dubbeltelregel
 • Artikel 33 Algemene gebruiksregels
 • Artikel 34 Algemene aanduidingsregels
 • Artikel 35 Algemene afwijkingsregels
 • Artikel 36 Algemene procedureregels
 • Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels
 • Artikel 37 Overgangsrecht
 • Artikel 38 Slotregel
 • Bijlage bij de toelichting
 • Bijlage bij de regels