Plannaam: Rohof - Goossenmaat
IMRO-idn: NL.IMRO.0141.BP00042-0401
Type Plan: gemeentelijke overheid/bestemmingsplan
Status: Vastgesteld

Bijlage bij de toelichting

 

Beschrijving beschermd stads- en dorpsgezicht

 

Verslag inspraak en vooroverleg

 

Zienswijzenreactienota ontwerp bestemmingsplan