direct naar inhoud van 1.4 Huidige planologisch regiem
Plan: Nijrees Zuid
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0141.BP00041-0401

1.4 Huidige planologisch regiem

Het plangebied is gelegen binnen het plangebied van het bestemmingsplan "Buitengebied Almeloā€¯. Dit bestemmingsplan is op 11 oktober 1984 vastgesteld door de raad van de gemeente Almelo en op 25 maart 1986 goedgekeurd door Gedeputeerde Staten.

Op grond van dit bestemmingsplan komen er in het plangebied diverse bestemmingen voor. Voorkomende bestemmingen zijn "Agrarisch gebied", "Woondoeleinden" en de gebiedsaanduiding "zone ten behoeve van het woon- en recreatiemilieu". Op basis van het vigerende bestemmingsplan is de woningbouwontwikkeling in het gebied Nijrees-Zuid niet mogelijk. Voorliggend bestemmingsplan voorziet in de wijziging van de aldaar geldende bestemming en stelt nieuwe planologische kaders ten behoeve van de realisatie van het woningbouwproject.