direct naar inhoud van Hoofdstuk 2 De huidige situatie
Plan: Nijrees Zuid
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0141.BP00041-0401

Hoofdstuk 2 De huidige situatie

Het plangebied is gelegen in het zuiden van de stad Almelo langs de Nijreessingel. De Nijreessingel is een belangrijke verbindingsroute en verbindt de Van Rechteren Limpurg Singel met de Weezebeeksingel/ Henriëtte Roland Holstlaan. De omgeving van het plangebied kenmerkt zich als een relatief groene zone die ingeklemd ligt tussen het stedelijk gebied. Ten zuiden van het plangebied ligt de wijk 't Nijrees en ten oosten van het plangebied ligt het Nijreesbos, één van de uitlopers van de zuidelijke groene long van het buitengebied. De luchtfoto in figuur 2.1. geeft een beeld van de ligging van het plangebied in de stad Almelo.

afbeelding "i_NL.IMRO.0141.BP00041-0401_0003.png"

Figuur 2.1. Luchtfoto Almelo met daarin weergegeven het plangebied (Bron: Google Earth)

Nabij het plangebied bevindt zich ook het AOC Twente en de daarbij behorende terreinen en enkele losstaande woningen die min of meer onderdeel zijn geworden van de wijk 't Nijrees. Het plangebied zelf bestaat voornamelijk uit agrarische gronden die hobbymatig gebruikt wordt en braakliggende gronden met hier en daar enige vorm van beplanting. In figuur 2.2. is nader ingezoomd op het plangebied.

afbeelding "i_NL.IMRO.0141.BP00041-0401_0004.png"

Figuur 2.2. Het plangebied langs de Nijreessingel (Bron: Bing Maps)

Zoals reeds gesteld wordt het plangebied ingeklemd door het stedelijk gebied van Almelo. Figuur 2.3. geeft de ligging van het plangebied weer ten opzichte van de achterliggende wijken als de Ossenkoppelerhoek en De Riet. Het plangebied wordt ingeklemd door de wijk 't Nijrees in het zuiden en in de toekomst zal aan de andere zijde van de Nijreessingel de wijk Nijrees-Noord gerealiseerd worden. Met name de overgang naar het Nijreesbos maakt de locatie tot een aantrekkelijk woongebied.

afbeelding "i_NL.IMRO.0141.BP00041-0401_0005.png"

Figuur 2.3. Het plangebied ingeklemd tussen het stedelijk gebied van Almelo (Bron: Google Earth)