direct naar inhoud van 3.1 Stedenbouwkundig plan
Plan: Nijrees Zuid
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0141.BP00041-0401

3.1 Stedenbouwkundig plan

3.1.1 Uitgangspunten van het plan

In het Masterplan Almelo is de Nijreessingel aangewezen om zich te ontwikkelen als een ‘statige stadsingel’ met laanbeplanting. Er komt een aanzienlijke wand van stadswoningen, deze wand begeleidt de Nijreessingel. Het huidige geluidsscherm wordt verwijderd en de woningen nemen de geluidswerende functie over. Hierdoor ontstaat er meer openheid in het plangebied en interactie tussen stad en passant. Qua architectuur dient de wand een statig karakter te krijgen. Dit alles in de maat en schaal van de stad Almelo.

Achter deze formele wand komen vrijstaande en twee-onder-een kapwoningen. Deze woningen sluiten qua bebouwingstype en maat aan op de bestaande bebouwing van het Nijrees. Hierdoor wordt de nieuwe ontwikkeling ingepast in het bestaande stedelijke weefsel. Tussen de woningen en de Nijreesweg wordt een bebouwingsvrije zone aangehouden. Dit mede ter ontlasting van het nabijgelegen Nijreesbos.

3.1.2 Deelgebieden

De stedenbouwkundige hoofdopzet van Nijrees-Zuid is te verdelen in twee deelgebieden met hun eigen karakteristieke kenmerken.

De twee deelgebieden zijn:

  • de Singel: singelbebouwing langs de Nijreessingel
  • de Nije Allee: woonbebouwing langs de Nije Allee

afbeelding "i_NL.IMRO.0141.BP00041-0401_0006.png"

Figuur 3.1. Te onderscheiden deelgebieden Nijrees-Zuid (Bron: Gemeente Almelo)