direct naar inhoud van 3.2 Algemene aspecten
Plan: Nijrees Zuid
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0141.BP00041-0401

3.2 Algemene aspecten

3.2.1 Oriëntatie

De oriëntatie van de stadwandwoningen is gericht op de Nijreessingel. De overige woningen zijn gericht op de in het plangebied voorkomende buurtwegen. Een tweezijdige oriëntatie moet aanwezig zijn op de hoeken. Met uitzondering van de doorsteek tussen de twee delen van de singelbebouwing. De kopgevels dienen architectonisch geaccentueerd te worden. Bij deze verbijzondering van de hoeken valt te denken aan erkers, entrees en openingen aan / in de gevel.

afbeelding "i_NL.IMRO.0141.BP00041-0401_0007.png"

Figuur 3.2. Oriëntatie woningen (Bron: Gemeente Almelo)

3.2.2 Erfafscheidingen

Aan de achterzijde van de stadwandwoningen worden 2 parkeergelegenheden per woning aangelegd. Om te voorkomen dat er een rommelig straatbeeld ontstaat, dient er een eenduidige uitstraling aan de achterzijde van de woningen te worden gerealiseerd.

Ter plaatse van de achtertuinen van de woningen, die zijdelings grenzen aan het openbaar gebied, dienen erfscheidingen te worden mee ontworpen in de vorm van lage tuinmuren met rasterwerk. Qua kleur dient de tuinmuur uitgevoerd te worden aansluitend aan de kleur van de wandbebouwing ter plekke.

De kavels die grenzen aan de Nije Allee krijgen een haag van circa 1 meter hoog om aan te sluiten bij het groene karakter van het binnengebied.

afbeelding "i_NL.IMRO.0141.BP00041-0401_0008.png"

Figuur 3.3. Erfafscheidingen + parkeergelegenheid stadwandwoningen (Bron: Gemeente Almelo)