direct naar inhoud van 3.3 Verkeersaspecten/parkeren
Plan: Nijrees Zuid
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0141.BP00041-0401

3.3 Verkeersaspecten/parkeren

3.3.1 Ontsluiting

De bestaande verkeersstructuur in het plangebied blijft volledig behouden. Nieuwe straten in het gebied zijn uitsluitend bedoeld voor bestemmingsverkeer van Nijrees-Zuid (geen doorgaande routes).
De gehele wijk heeft de status van 30 km/u zone. Binnen deze 30km/u zone hebben enkele straatdelen de status van (woon)erf. Zowel de 30 km/u zone als het erf worden voorzien van een "duurzaam veilige" weginrichting.
De hoofdontsluitingsweg voor de nieuwe wijk zal de Nije Allee zijn. Gelet op de functie en de inrichting van deze weg en de beperkte toename van de verkeersintensiteit vanuit Nijrees-Zuid levert de ontsluiting van de nieuwe woning op deze weg geen verkeerskundige belemmeringen op.
Wel zal een deel van de bestaande Nije Allee (ten noorden van de Nijreesmiddenweg) de status van 30 km/u zone krijgen. Dit is het deel dat uitsluitend een functie heeft voor bestemmingsverkeer voor Nijrees-Zuid.

3.3.2 Parkeren

Wat betreft het aspect parkeren dient voldaan te worden aan de vigerende CROW parkeerkencijfers. Bij de berekening van het aantal parkeerplaatsen is uitgegaan van het omgevingstype "rest bebouwde kom - sterk stedelijk". De woningen die gerealiseerd worden vallen allen in het middensegment. Voor deze woningen bedraagt de parkeernorm 1,8 parkeerplaatsen per woning.
Zoals reeds gesteld worden bij de zogenaamde stadwandwoningen aan de achterzijde op het eigen terrein van de woningen twee parkeerplaatsen gerealiseerd. Hiermee voldoen deze woningen aan de CROW parkeerkencijfers.
Ook bij de twee-onder-een-kapwoningen en de vrijstaande woningen wordt op de kavels zelf voldoende parkeergelegenheid gecreƫerd. Gezien de grootte van de kavels is er voldoende ruimte om te kunnen voldoen aan de parkeernorm zoals opgenomen in de CROW parkeerkencijfers.
Voor deze beide woningtypes geldt dat er per woning in principe twee parkeerplekken beschikbaar zijn. De meeste daarvan bevinden zich op het eigen erf, maar bij enkele woningen zijn er ook parkeerplaatsen in de openbare ruimte gecreƫerd, als aanvulling op de parkeerruimte op het eigen erf.