direct naar inhoud van 9.1 Inspraak
Plan: Nijrees Zuid
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0141.BP00041-0401

9.1 Inspraak

Het voorontwerpbestemmingsplan “Nijrees Zuid” heeft van 25 januari 2012 tot en met 6 maart 2012 ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn konden inspraakreacties worden kenbaar gemaakt. Tijdens de periode dat het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage heeft gelegen zijn 4 inspraakreacties ingediend.

De gemeentelijke reactie op deze inspraakreacties is vervat in een Nota van Beantwoording Inspraakreacties welke is opgenomen in Bijlage 6 bij deze toelichting. De binnengekomen inspraakreactie hebben enkel geleid tot een aanpassing van subparagraaf 4.2.3.1.