direct naar inhoud van 9.3 Zienswijzen
Plan: Nijrees Zuid
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0141.BP00041-0401

9.3 Zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan 'Nijrees Zuid' heeft van 16 mei 2012 tot en met 26 juni 2012 ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn konden zienswijzen kenbaar worden gemaakt bij de gemeenteraad van de gemeente Almelo. Tijdens de periode dat het ontwerp bestemmingsplan ter inzage heeft gelegen zijn 2 zienswijze ingediend. De ingekomen zienswijzen zijn opgenomen in de in Bijlage 7 opgenomen Nota Zienswijzen.

Een samenvatting van deze zienswijzen alsmede de gemeentelijke reactie op de binnengekomen zienswijzen is opgenomen in de in Bijlage 8 opgenomen Nota van Beantwoording zienswijzen.

De binnengekomen zienswijzen worden deels overgenomen en hebben deels geleid tot een wijziging van de toelichting van voorliggend bestemmingsplan.