Plannaam: Schelfhorst
IMRO-idn: NL.IMRO.0141.BP00062-0401
Type Plan: gemeentelijke overheid/bestemmingsplan
Status: Vastgesteld

 1. Regels
  1. HOOFDSTUK 1 Inleidende regels
   1. Artikel 1 Begrippen
   2. Artikel 2 Wijze van meten
  2. HOOFDSTUK 2 Bestemmingsregels
   1. Artikel 3 Agrarisch
   2. Artikel 4 Bedrijf
   3. Artikel 5 Centrum
   4. Artikel 6 Gemengd - 1
   5. Artikel 7 Gemengd - 2
   6. Artikel 8 Groen
   7. Artikel 9 Maatschappelijk - 1
   8. Artikel 10 Maatschappelijk - 2
   9. Artikel 11 Maatschappelijk - 3
   10. Artikel 12 Maatschappelijk - 4
   11. Artikel 13 Maatschappelijk - 5
   12. Artikel 14 Sport
   13. Artikel 15 Tuin - 1
   14. Artikel 16 Tuin - 2
   15. Artikel 17 Verkeer
   16. Artikel 18 Water
   17. Artikel 19 Wonen
   18. Artikel 20 Wonen - Garageboxen
   19. Artikel 21 Wonen - Gestapeld wonen
   20. Artikel 22 Wonen - Stadsrand
   21. Artikel 23 Wonen - Woonwagenstandplaats
   22. Artikel 24 Leiding - Gas
   23. Artikel 25 Leiding - Riool
   24. Artikel 26 Leiding - Water
   25. Artikel 27 Waarde - Archeologische verwachting
   26. Artikel 28 Waarde - Waardevolle bomen
  3. HOOFDSTUK 3 Algemene regels
   1. Artikel 29 Antidubbeltelregel
   2. Artikel 30 Algemene gebruiksregels
   3. Artikel 31 Algemene aanduidingsregels
   4. Artikel 32 Algemene afwijkingsregels
   5. Artikel 33 Algemene procedureregels
  4. HOOFDSTUK 4 Overgangs- en slotregels
   1. Artikel 34 Overgangsrecht
   2. Artikel 35 Slotregel