direct naar inhoud van Artikel 7 Algemene gebruiksregels
Plan: Christoffel locatie
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0141.BP00066-0401

Artikel 7 Algemene gebruiksregels

  • a. Het is verboden opstallen – of delen ervan – en gronden te gebruiken op een wijze of tot een doel strijdig met de in het plan aan de grond gegeven bestemming.
  • b. Het is verboden - voor zover dit niet door de bestemming expliciet is toegestaan - , gronden en opstallen te gebruiken ten behoeve van horeca, prostitutie en/of als seksinrichting.